Home  » 
Visa Úc  » 
Xem xét yêu cầu trình độ tiếng anh đối với Partner Visa

Xem xét yêu cầu trình độ tiếng anh đối với Partner Visa

Những người ủng hộ người tị nạn và phụ nữ nói rằng việc yêu cầu những người nhập cư xin thị thực đối tác phải vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh sẽ là một biện pháp "gia đình".