Home  » 
Chương Trình Nhập Cư Thường Trú 2024–25 của Úc: Các thay đổi trong chính sách Visa

Chương Trình Nhập Cư Thường Trú 2024–25 của Úc: Các thay đổi trong chính sách Visa

Những người nhập cư có kỹ năng cao sẽ là đối tượng mà chính phủ Úc nhắm đến trong năm 2024-25 trong khi tổng lượng người nhập cư sẽ giảm mạnh trong những năm tới, khi chính phủ cố gắng giảm áp lực đối với lĩnh vực nhà ở căng thẳng trong khi triển khai kế hoạch Future Made in Australia (Sản Xuất tại Úc) của mình.