Home  » 
Nước Úc  » 
Chuyến bay giải cứu: Quan tham hễ thấy hơi tiền thì mê!

Chuyến bay giải cứu: Quan tham hễ thấy hơi tiền thì mê!

Một nghĩa cử của đất nước với người xa quê trong nỗi lo dịch bệnh đã bị những quan chức bẩn vì đồng tiền mà quên đi trách nhiệm phục vụ công bộc của dân làm hoen ố.