Home  » 
Visa Úc  » 
Những thay đổi về chính sách visa và ảnh hưởng của chúng đối với du học sinh

Những thay đổi về chính sách visa và ảnh hưởng của chúng đối với du học sinh

Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, một số thay đổi đối với chính sách thị thực và nhập cư của Úc đã bắt đầu có hiệu lực. Vậy những thay đổi này sẽ có những tác động gì lên sinh viên quốc tế?