Home  » 
Úc vạch ra con đường hướng tới quan hệ thương mại chặt chẽ hơn với Ấn Độ

Úc vạch ra con đường hướng tới quan hệ thương mại chặt chẽ hơn với Ấn Độ

Mối quan hệ của Úc với Ấn Độ sẽ còn phát triển chặt chẽ hơn sau khi chính phủ tiết lộ sẽ bắt đầu hoạch định chiến lược kinh tế mới cho hai quốc gia.