Home  » 
Thế giới  » 
Trung Quốc đang thừa cơ thâu tóm doanh nghiệp Châu Âu khó khăn vì Covid-19

Trung Quốc đang thừa cơ thâu tóm doanh nghiệp Châu Âu khó khăn vì Covid-19

Lợi dụng tình hình các công ty công nghệ đang gặp tình trạng khó khăn, Trung Quốc đang thừa cơ thâu tóm các doanh nghiệp này. Đây cũng chính là sự lo ngại của giới chính trị Châu Âu