Home  » 
Úc dẫn đầu nghiên cứu về khí thải chăn nuôi

Úc dẫn đầu nghiên cứu về khí thải chăn nuôi

Nông dân Úc đang đứng trước lời kêu gọi đẩy nhanh nghiên cứu nhằm giảm lượng khí thải nhà kính từ chăn nuôi.