Home  » 
Giải trí  » 
Victoria tiếp tục báo cáo ngày không ca nhiễm mới trước thông báo hạn chế lớn

Victoria tiếp tục báo cáo ngày không ca nhiễm mới trước thông báo hạn chế lớn

Victoria đã ghi nhận ngày thứ 23 liên tiếp không có ca nhiễm coronavirus mới chỉ vài giờ kể từ khi biết được bước tiếp theo thoát khỏi những hạn chế.