Home  » 
Các trường đại học buộc phải hạn chế số lượng sinh viên quốc tế trong quá trình cải tổ vấn đề di cư

Các trường đại học buộc phải hạn chế số lượng sinh viên quốc tế trong quá trình cải tổ vấn đề di cư

Các trường đại học sẽ buộc phải giới hạn số lượng sinh viên nước ngoài tuyển sinh như một phần trong nỗ lực của Đảng Lao động nhằm giảm bớt áp lực lên thị trường nhà ở Úc và cắt giảm lượng nhập cư trước cuộc bầu cử tiếp theo.