Home  » 
Bộ Y tế Queensland thông báo về 10 trường hợp Mpox

Bộ Y tế Queensland thông báo về 10 trường hợp Mpox

Queensland Health đã được thông báo về 10 trường hợp Mpox mắc phải tại địa phương, đây là cụm vi rút lớn nhất của bang.