Home  » 
Visa Úc  » 
Các con đường cư trú vĩnh viễn cho những người có thị thực Temporary Skill Shortage (Short-term stream) và Temporary Work (Skilled)

Các con đường cư trú vĩnh viễn cho những người có thị thực Temporary Skill Shortage (Short-term stream) và Temporary Work (Skilled)

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, sẽ có những thay đổi để cải thiện khả năng lên thường trú nhân cho những người lao động nhập cư có tay nghề cao đã chọn ở lại Úc trong thời kỳ đại dịch.