Home  » 
Nước Úc  » 
Dữ liệu có thể chấm dứt việc giảm thuế nhà nghỉ kéo dài cả năm

Dữ liệu có thể chấm dứt việc giảm thuế nhà nghỉ kéo dài cả năm

Thủ tướng Anthony Albanese đã tuyên bố sẽ nêu vấn đề chủ sở hữu nhà nghỉ cho thuê hoặc Airbnb yêu cầu khấu trừ thuế đối với tài sản trong cả năm, ngay cả khi chúng không được sử dụng trong suốt 12 tháng.